สมัครสอบ ม.1

โครงการบริการวิชาการกิจกรรมการทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตร

อ่านเพิ่มเติม..
ประกาศผลสอบ Pre-Test

คลิกดูรายละเอียด ประกาศผลสอบ Pre-Test

อ่านเพิ่มเติม..
Satit Prasarnmit International Programme PRETEST

Satit Prasarnmit International Programme PRETEST

อ่านเพิ่มเติม..
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

คลิก ดูรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม..
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม..
รายงานการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรยนม.6 2556

อ่านเพิ่มเติม..
International Programme

Established 60 years ago Satit Prasarnmit Demonstration School has a reputation for high-quality edu

อ่านเพิ่มเติม..
การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 -2558) จาก สมศ.

.

อ่านเพิ่มเติม..
สมัครสอบ ม.1

โครงการบริการวิชาการกิจกรรมการทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตร

ประกาศผลสอบ Pre-Test

คลิกดูรายละเอียด ประกาศผลสอบ Pre-Test

Satit Prasarnmit International Programme PRETEST

Satit Prasarnmit International Programme PRETEST

การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

คลิก ดูรายละเอียด

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อการจัดการเรียนการสอน

รายงานการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรยนม.6 2556

International Programme

Established 60 years ago Satit Prasarnmit Demonstration School has a reputation for high-quality edu

การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 -2558) จาก สมศ.

.