ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

อ่านเพิ่มเติม..
Pre-Test 58

โครงการทดสอบความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

อ่านเพิ่มเติม..
โครงการบริการวิชาการกิจกรรมการทดสอบความพร้อมทางการเรียน

โครงการบริการวิชาการกิจกรรมการทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตร

อ่านเพิ่มเติม..
แผนที่และการเดินทาง การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 จามจุรีเกมส์

คลิก ดูรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม..
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม..
รายงานการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรยนม.6 2556

อ่านเพิ่มเติม..
International Programme

Established 60 years ago Satit Prasarnmit Demonstration School has a reputation for high-quality edu

อ่านเพิ่มเติม..
การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 -2558) จาก สมศ.

.

อ่านเพิ่มเติม..
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

Pre-Test 58

โครงการทดสอบความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

โครงการบริการวิชาการกิจกรรมการทดสอบความพร้อมทางการเรียน

โครงการบริการวิชาการกิจกรรมการทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตร

แผนที่และการเดินทาง การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 จามจุรีเกมส์

คลิก ดูรายละเอียด

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อการจัดการเรียนการสอน

รายงานการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรยนม.6 2556

International Programme

Established 60 years ago Satit Prasarnmit Demonstration School has a reputation for high-quality edu

การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 -2558) จาก สมศ.

.