รายงานเลขที่นั่งสอบ ม.1 2559

ท่านใดที่ได้สมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ภายใน 2-3 วันหลังจากชำระเงิน ที่เมนู "พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ"

อ่านเพิ่มเติม..
โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)

ประกาศเลขที่นั่งสอบ

อ่านเพิ่มเติม..
โครงการบริการวิชาการกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สมัครออนไลน์ 26 ก.พ. - 25 มี.ค. 2559

อ่านเพิ่มเติม..
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สาธิตปนะสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ครั้งที่14

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา

อ่านเพิ่มเติม..
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา2558

คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา2558

อ่านเพิ่มเติม..
การต่ออายุบัตร เข้า-ออก มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

การต่ออายุบัตร เข้า-ออก มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

อ่านเพิ่มเติม..
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

คลิก ดูรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม..
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม..
รายงานเลขที่นั่งสอบ ม.1 2559

ท่านใดที่ได้สมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ภายใน 2-3 วันหลังจากชำระเงิน ที่เมนู "พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ"

โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)

ประกาศเลขที่นั่งสอบ

โครงการบริการวิชาการกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สมัครออนไลน์ 26 ก.พ. - 25 มี.ค. 2559

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สาธิตปนะสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ครั้งที่14

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา

คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา2558

คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา2558

การต่ออายุบัตร เข้า-ออก มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

การต่ออายุบัตร เข้า-ออก มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

คลิก ดูรายละเอียด

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อการจัดการเรียนการสอน